Sprawozdawczo-wyborczy zjazd Opolskiej OIARP

OPOLSKA OKRĘGOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP
informuje, że w dniu 15 marca 2014 r. od godz. 10:00 do godz. 17:00
w hotelu „MERCURE” w Opolu, przy ul. Krakowskiej 57-59 odbył się

 

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ZJAZD OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

 

Po uzyskaniu quorum na sali obrad, czyli obecności co najmniej 50% członków OPOIA (83 osoby) wystąpieniem
Przewodniczącego OPOIA Zbigniewa Bomersbacha rozpoczął się IV Spawozdawczo Wyborczy Zjazd IARP.

Szczegóły wkrótce.

 

 

 

Sekretarz Opolskiej Okręgowej
Rady Izby Architektów    
mgr inż. arch. Ewelina Grot

 

Przewodniczący Opolskiej Okręgowej
Rady Izby Architektów
mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach