UWAGA: ZMIANA TERMINÓW EGZAMINU NA UPRAWNIENIA W SESJI ZIMOWEJ

 UWAGA: ZMIANA TERMINÓW EGZAMINU NA UPRAWNIENIA W SESJI ZIMOWEJ

Opolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w sesji zimowej odbędzie się 28 listopada 2014 r.
Dokumenty należy składać w biurze OPOIA w terminie - do 29 sierpnia 2014 r. w godz. od 11:00 do 15:00.
Opłaty wynoszą:
- z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej 840,- zł,
- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 840,- zł.
- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 504,- zł

Opłaty należy wpłacać na konto Opolskiej Okręgowej Izby Architektów
nr konta 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834 .