• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

Kursy przygotowawcze do egzaminu

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP  od wielu lat organizuje Kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia.
Kurs odbywa się w sali konferencyjnej MPOIA przy ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie i prowadzony jest przez Architektów
posiadając uprawnienia budowlane, radców prawnych i innych specjalistów.

Tematyka kursu obejmuje przepisy:
- Prawa budowlanego
- Kodeksu postępowania administracyjnego
- Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ....
- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawy o samorządach zawodowych ...
a także zasady etyki zawodowej oraz wyceny prac projektowych, a także inne zagadnienia formalne i praktyczne.

Kurs kończy się próbnym testem z omówieniem wyników.