• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

Informacja dla osób starających się o ponowne przystąpienie do egzaminu

Osoby, które w poprzedniej sesji nie zaliczyły egzaminu pisemnego lub zaliczyły tylko egzamin pisemny i chcą ponownie przystąpić do egzaminu ustnego, winny najpóźniej na półtora miesiąca przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu i dokonać na konto Izby odpowiedniej opłaty z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu.

Osoby, które w poprzedniej sesji nie zaliczyły egzaminu pisemnego lub zaliczyły tylko egzamin pisemny i chcą ponownie przystąpić do egzaminu ustnego, winny najpóźniej na półtora miesiąca przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu i dokonać na konto Izby odpowiedniej opłaty z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu.

OPŁATY SKARBOWE ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM I EGZAMINEM NA UPRAWNIENIA:

1. za wydanie decyzji - 10 zł., opłata obowiązuje z chwilą złożenia wniosku.
2. za każdą rozpoczętą stronę załączonego do wniosku duplikatu, odpisu kopii, jeżeli dokumenty te zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem -5 zł.