• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

Sprawozdawczo-wyborczy zjazd Opolskiej OIARP

OPOLSKA OKRĘGOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP
zawiadamia, że w dniu 15 marca 2014 r. od godz. 10:00 do godz. 16:00
w hotelu „MERCURE” w Opolu, ul. Krakowska 57-59
odbędzie się

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ZJAZD OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

Przypomina się, że członkowie Izby mają obowiązek osobistego udziału w Zjeździe

„Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP” zniósł możliwość udziału w Zjeździe za pośrednictwem pełnomocnika.

Jednocześnie do odbycia Zjazdu i podejmowania uchwał niezbędne jest quorum na sali obrad, czyli obecność co najmniej 50% członków OPOIA.
W przypadku braku quorum na sali nie będzie możliwe przeprowadzenie Zjazdu.

W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność – w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez Izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa członka w Zjeździe.

Materiały zjazdowe zostaną przesłane w późniejszym terminie.

 

Sekretarz Opolskiej Okręgowej
Rady Izby Architektów    
mgr inż. arch. Bogusław Wachułka  
Przewodniczący Opolskiej Okręgowej
Rady Izby Architektów
mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach