• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ZJAZDU SPRAWOZDZAWCZO - WYBORCZEGO

Opole, dnia 20 stycznia 2016 r.

L. dz.  016 / OPORIA / 2016

ZAWIADOMIENIE

OPOLSKA OKRĘGOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

zawiadamia, że w dniu 09 marca 2016 r. (środa) od godz. 15:00 do godz. 22:00

w  Hotel & Browar Słociak ul. Ceglana 2A, Sławice k/Opola

odbędzie się

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ZJAZD

OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

 

Przypomina się, że członkowie Izby mają obowiązek osobistego udziału w Zjeździe

 

„Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP” zniósł możliwość udziału w Zjeździe za pośrednictwem pełnomocnika.

Jednocześnie do odbycia Zjazdu i podejmowania uchwał niezbędne jest quorum na sali obrad, czyli obecność co najmniej 50% członków OPOIA.

W przypadku braku quorum na sali nie będzie możliwe przeprowadzenie Zjazdu.

W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność – w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez Izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa członka w Zjeździe.

Materiały zjazdowe zostaną przesłane w późniejszym terminie.

 

Sekretarz Opolskiej Okręgowej                                      Przewodniczący Opolskiej Okręgowej

Rady Izby Architektów                                                     Rady Izby Architektów

   mgr inż. arch. Ewelina Grot                                           mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach

ŻYCZENIA

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

życzymy aby ten wspaniały czas upływał w spokojnej atmosferze i sprawił wiele radości

a na Nowy Rok 2016 życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji planów.

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W IARP W 2016 R

W ślad za pismem KRIA RP l.dz. 606/KRIA/2015 z dnia 28.10.2015 r. informujemy, iż na podstawie Uchwały nr 3 V Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów, podjętej w dniu 7 grudnia 2013 r., oraz na podstawie “Komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2015 r., na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, KRIA RP ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2016 na kwotę 76,00zł (słownie: siedemdziesiąt sześć  złotych i 00/100).

INFORMACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI INNYCH, NIŻ SKŁADKA CZŁONKOWSKA OPŁAT NA RZECZ SAMORZĄDU ZAWODOWEGO ARCHITEKTÓW NA ROK 2016

Ustala się następujące opłaty:

- za wpis na listę członków Izby w wysokości 380,00 zł (trzysta osiemdziesiąt złotych),

- za ponowny wpis na listę członków Izby  w wysokości 950,00 zł (dziewięćset dziesięć złotych),

- za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło na wniosek członka Izby w wysokości 380,00 zł (trzysta osiemdziesiąt  złotych).

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZMIAN W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne zapytania oraz zgłaszane problemy w związku z wprowadzonymi z dniem 28.06.2015 zmianami w Ustawie Prawo Budowlane - Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

zaprasza na szkolenie w przedmiotowym zakresie

 w dniu 10 LIPCA 2015 o godz. 16.00

 

Szkolenie poprowadzą wykładowcy z Wrocławia Pan Jacek Miller i Pan Piotr Fokczyński.

 

Będzie to również idealna okazja do środowiskowego spotkania architektów i uczczenia Dnia Architektury.

 

Harmonogram spotkania:

16:00 - 18:00 - szkolenie

od 18:00 - spotkanie środowiskowe z poczęstunkiem

 

Miejsce spotkania: Villa Młynówka w Opolu, ul. Korfantego 4.

 

W związku z koniecznością potwierdzenia ilości uczestników prosimy o zgłaszanie swojego udziału do dnia 07.07.2015 mailowo lub telefonicznie do biura OPOIA.

 

Z poważaniem,
Zbigniew Bomersbach

Przewodniczący OPOIA