Szkolenia 2016r.

Szkolenia Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

1. 17 maj 2016r. temat: Posadzki

2. 9 czerwiec 2016r. temat: Akustyka

3. lipiec/sierpień 2016r. temat: Prawo budowlane (Nadzór Budowlany) Etyka zawodowa

4. wrzesień 2016r. temat: BIM

5. październik 2016r. temat: Zarządzanie czasem i organizacja pracy architekta (Pani Szabłowska z Warszawy)

6. listopad 2016r. temat: Termomodernizacja dachów

7. grudzień 2016r. temat: Ochrona p.poż. budynków (Szef prewencji Opole)

 

Szkolenia Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa - I półrocze 2016r.

1. Kierownik budowy - prawa, obowiązki i odpowiedzialność w procesie budowlanym,

    7.05.2016r. godz. 10.00, s 33 NOT Opole

2. Konstrukcje murowe w obiektach zabytkowych,

    21.05.2016r. godz. 10.00 (współorganizator PZITB)

3. Problemy związane z interpretacją prawa budowlanego w kontekście obowiązującego KPA,

    11.06.2016r., godz. 10.00, s 33 NOT Opole