Aktualności

SZKOLENIE - Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 2/2

środa, 23 czerwiec 2021

Szanowni Państwo,

 

Z upoważnienia Przewodniczącego Podkomisji Szkoleń Zawodowych, arch. Łukasza Krawontki, przekazuję poniżej informację o drugiej części szkolenia z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych OIA.


................................................................

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
zaprasza na szkolenie:

Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 2/2

1. Gospodarowanie wodą
2. Zdrowie i komfort użytkownika
3. Optymalizacja zużycia energii

-----

Spotkanie będzie dostępne w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej.

Link do rejestracji na szkolenie w systemie IARP:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/991

Link do szkolenia:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTlkOTlhZTQtZjg1MC00ODUxLTk0MGQtZTlmNDg4NzNmM2Fk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252288cd7755-8cb7-4631-8911-369c75ceb8ec%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f0a47d2b-2de3-4a54-b7f6-63683f46b828%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b57fe10d-a5df-43ff-a08e-68df2d011b89&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

-----

Rozpoczęcie:
2021-06-24 o godzinie 17:00

Miejsca dostępne dla Architektów IARP:
300

Czas trwania szkolenia:
3 godz.

-----

__________

Uprzejmie informujemy, że aby otrzymać certyfikat Izby Architektów RP po
szkoleniu, należy logując się na szkolenie podać swoje dane (numer
izbowy, imię i nazwisko, adres email). Jest to ważne dla zweryfikowania
uczestnictwa w szkoleniu.
__________

Po zakończonym szkoleniu, nagranie będzie dostępne bez ograniczeń
czasowych w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta pod linkiem
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
__________

Prowadzącym szkolenie będą specjaliści Polskiego Stowarzyszenia
Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które
jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję
radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w
Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.
Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i
przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia
znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i
zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green
building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

TRENER
dr inż. Dorota Bartosz, ekspertka PLGBC
Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i
naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze
Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z
tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji,
przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w
budownictwie. Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów
podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby
termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. W ramach pracy
naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne
modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza
zachodzących w budynkach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Wykonawca projektu strategicznego pt: „Zintegrowany system zmniejszenia
eksploatacyjnej energochłonności budynków”, w tym autorka metodyki
wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o krótkoterminowe
pomiary in-situ. Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i
użyteczności publicznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach
wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej.

Szkolenie - maj

wtorek, 25 maj 2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie:

Wprowadzenie do tematów zrównoważonego budownictwa w oparciu o kluczowe regulacje UE.
Wskazanie perspektywy długookresowej dotyczącej budynków i materiałów w całym ich cyklu życia.

Rozpoczęcie:
2021-05-25 o godzinie 16:00

Rejestracja oraz szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na Platformie Szkoleniowej Izby Architektów RP pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/981

Po zakończonym szkoleniu, nagranie dostępne będzie na portalu www.WarsztatArchitekta.pl w zakładce szkolenia (dostępne po zalogowaniu): https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

 

 

Przypominamy, że kalendarz wszystkich szkoleń dostępny jest na Platformie Szkoleniowej Izby Architektów RP pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia

Biblioteka z zarejestrowanymi szkoleniami dostępna jest na portalu www.WarsztatArchitakta.pl w zakładce szkolenia: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

OC 2021

czwartek, 22 kwiecień 2021

Informacja dotycząca Ubezpieczenia OC Architektów

 

 

Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest złożony wniosek po zalogowaniu w systemie IARP, a następnie opłacenie składki na w/w nr konta. 

SAMA WPŁATA NA KONTO UBEZPIECZYCIELA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z ZAWARCIEM POLISY UBEZPIECZENIOWEJ. NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CZŁONKOWSKIEGO.

 

Po zaksięgowaniu składki, wnioski są procedowane w polisy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W tytule przelewu prosimy podać tylko nr przynależności do IARP (numer członkowski), lub nr Pesel


Alior Bank SA

Nr konta: 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390


iExpert.pl. SA

 

W przypadku przelewów zagranicznych:

IBAN-PL 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

SWIFT-ALBPPLPW

Szkolenie - kwiecień

piątek, 02 kwiecień 2021

Szanowni Państwo,

Architekci IARP,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt. "Odpowiedzialność architekta - postępowanie dyscyplinarne i zawodowe. Co nam grozi? Jak się bronić?",
które odbędzie w dniu 12.04.2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Organizatorem szkolenia  jest Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP.

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do internetu.

Szkolenie poprowadzi adwokat Dominika Szumała.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/959

Dane do logowania:

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/ (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby).


Do zapisanych osób prześlemy link do webinaru, który odbędzie się przez aplikację click meenting.

Wielka Noc:)

piątek, 02 kwiecień 2021

Aktualizacja danych

niedziela, 28 luty 2021

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Architekci,

w związku z planowanymi działaniami Rady OPOIA - szkolenia, Zjazd, ŚDA -  w formie zdalnej z wykorzystaniem m.in. systemu członkowskiego Izby Architektów RP

zwracam się z uprzejmą prośbą o aktualizację danych tam zawartych. Przede wszystkim prosimy o sprawdzenie czy adres mailowy i numer telefonu komórkowego jest aktualny.

 

Z poważaniem,

Jakub Tomiczek

Przewodniczący Rady OPOIA

SPRAWOZDAWCZY ZJAZD OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP 2021

niedziela, 28 luty 2021

 

 

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP

OKRĘGOWA RADA IZBY

ZAWIADOMIENIE

 

OPOLSKA OKRĘGOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

zawiadamia, że

w dniach od 27 marca 2021 od godz. 9:00 do dnia 30 marca 2021 do godz. 20:00

odbędzie się

 

SPRAWOZDAWCZY ZJAZD

OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

 

w formie bezpośredniego porozumiewania się na odległość

oraz głosowania w systemie członkowskim

 

                       

W związku z Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rekomendowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP w roku 2021, Rada Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w dniu 10 lutego 2021 r. podjęła uchwałę nr 1/R/2021 w sprawie zwołania Sprawozdawczego Zjazdu Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego.

 

Przypomina się, że członkowie Izby mają obowiązek udziału w Zjeździe.

 

Jednocześnie informujemy, iż do odbycia Zjazdu i podejmowania uchwał niezbędne jest quorum czyli obecność poprzez logowanie do systemu członkowskiego we wskazanym terminie i głosowanie  co najmniej 50% członków OPOIA RP. W przypadku braku quorum nie będzie możliwe przeprowadzenie Zjazdu.

 

Materiały zjazdowe zostaną przesłane w późniejszym terminie.

 

Sekretarz Opolskiej Okręgowej                                                      Przewodniczący Opolskiej Okręgowej

       Rady Izby Architektów                                                                              Rady Izby Architektów

 

 

    mgr inż. arch. Kamila Wilk                                                                 mgr inż. arch. Jakub Tomiczek

 

 załącznik:

uchwała zjazdowa 2021 - pobierz

Składka członkowska 2021

poniedziałek, 04 styczeń 2021

Wysokość składki członkowskiej na rok 2021, wynosi 80 zł 

(na podstawie Uchwała nr 1 XII Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP  z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału - http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/3364_2020-12-30_14-29-30_5fec80bb01d4c-uchwala_nr_1_ws._zmiany_uchwaly_nr_7_nkzia_ws._sklad.pdf)

23-24.12 Biuro Nieczynne

środa, 23 grudzień 2020